Triple Sugar Iron Agar

Liên hệ

  • Mã sản phẩm
  • Tình trạng:
  • M021-500G
  • Còn hàng
Số lượng: Mua hàng
Description 
for identification of gram-negative enteric bacilli on the basis of dextrose, lactose and sucrose fermentation and hydrogen sulphide production.

Sản phẩm liên quan

Đối tác