Hướng dẫn pha chất chỉ thị
KỸ THUẬT PHA DUNG DỊCH CHỈ THỊ

#1: Pha chế Chỉ thị Methyl orange (MO) 0,1%

− Cân 0,1g Methyl orange (MO) trong cốcc 250mL, thêm nước cất

để được 100mL dung dịch chỉ thị. Khuấy đều dung dịch.
 
− Bảo quản chỉ thị trong chai nhựa hoặc thủy tinh có nắp đậy kín.

#2: Pha chê Chỉ thị Bromethymol blue 0,2%
 
− Cân 0,2g Bromethymol blue trong côc thủy tinh 100mL
 
− Thêm 20mL ethanol 98%
 
− Thêm nước cất thành 100mL, khuấy đều dung dịch.
 
− Bảo quản chỉ thị trong chai nhựa có nắp đậy kín.

Đối tác