Giấy Quỳ Vàng

Liên hệ

  • Mã sản phẩm
  • Tình trạng:
  • 09751
  • Có sẵn
Số lượng: Mua hàng
Giấy Quỳ Vàng
cho phép xác định dễ dàng hydrosulfite (natri dithionite). Được sử dụng để xác định điểm cuối trong quá trình chuyển đổi thuốc nhuộm hoàn nguyên sang dạng leuco.
Hộp 200 Test ( 20x70mm)Sản phẩm liên quan

Đối tác