Bộ sản phẩm thử độ ố vàng - Phenolic Yellowing Products

Liên hệ

  • Mã sản phẩm
  • Tình trạng:
  • SDC
  • Còn hàng
Số lượng: Mua hàng
Bộ sản phẩm thử độ ố vàng - Phenolic Yellowing Products

- Bộ sản phẩm thử độ ố vàng của vải bao gồm:

 + 4220 SDC Phenolic Yellowing Control Fabric 10 x 3cm (Gói 25 miếng)

 + 4222 SDC BHT-Free 63 Micron Film 400mm x 200mm (Gói 100 miếng)

 + 4225 SDC Phenolic Yellowing Test Papers (Gói 50 miếng)

 + 4227 SDC Phenolic Yellowing - Glass Plates 100 x 40 x 3mm (Gói 10 cái)

- Hãng sản xuất: SDC-Anh

- Công dụng: Kiểm tra độ ố vàng của vải, sợi, phụ liệu khác

- Tiêu chuẩn đánh giá:
 
 + ISO 105-X18

 + M&S C20B
 
 + NEXT TM43

Sản phẩm liên quan

Đối tác