Bình nuôi cây tế bào, Iwaki-Japan

Liên hệ

  • Mã sản phẩm
Số lượng: Mua hàng

Code No

Dung tích ( ml )

ØThân

ØCổ

Cao

Cái/Hộp

Xuất xứ

4442FK100

 Bình nuôi cấy tế bào 100ml

65

125

25

12

Iwaki

4442FK200

 Bình nuôi cấy tế bào 200ml

81

146

38

2

Iwaki

4442FK250

 Bình nuôi cấy tế bào 250ml

85

150

38

2

Iwaki

4442FK300

 Bình nuôi cấy tế bào 300ml

91

165

38

2

Iwaki

4442FK500

 Bình nuôi cấy tế bào 500ml

108

188

38

2

Iwaki


Sản phẩm liên quan

Đối tác